Vervoeradvies
u bent hier: home  » vervoeradvies  » projecten  » hov zwolle
Studie HOV Zwolle


Movin heeft in 2009 geparticipeerd in een studie van Royal Haskoning naar een betere doorstroming van het OV in Zwolle. Hierbij hebben wij de mogelijkheden voor de ontwikkeling van HOV-assen in Zwolle onderzocht, ook in relatie tot de wens de tram uit Kampen verder door te trekken. Daarbij hebben we de vervoermarkt in beeld gebracht op basis van automatrices en vervoertellingen van Connexxion. Op basis hiervan hebben we bepaald op welke corridors een HOV-as zinvol is. Daarbij is ook aangegeven welk ambitieniveau voor Zwolle het meest realistisch is, gelet op de vervoerpotentie en kosten en omgevingsimpact van maatregelen. Voor wat betreft de doortrek van de tram is geconstateerd dat alleen de trajecten station - Oosterenk en station – Deltion voldoende potentie hebben voor tramexploitatie. Vanuit Oosterenk zou een kortsluitschakel naar de spoorlijn Zwolle – Emmen gemaakt kunnen worden om de vervoerpotentie verder te verhogen. Op die manier zou een sterke regionale verbinding Ommen – Zwolle, in aanvulling op de trein kunnen ontstaan.