Vervoeradvies
u bent hier: home  » vervoeradvies  » projecten  » ovbgd doelgroep ov
Integrale aanbesteding WMO, leerlingenvervoer en kleinschalig OV in Groningen en Drenthe

Integrale aanbesteding WMO, leerlingenvervoer en kleinschalig OV in Groningen en Drenthe

In 2008 en 2009 hebben wij het OV-bureau Groningen Drenthe geadviseerd bij het opzetten en uitvoeren van de integrale aanbesteding van het WMO-vervoer, leerlingenvervoer en kleinschalig OV in Groningen-Drenthe. Doel van deze aanbesteding was het bereiken van een zo groot mogelijke synergie tussen deze vormen van vervoer om daarmee enerzijds een beter vervoer mogelijk te maken en anderzijds efficiencyvoordelen te bereiken. Ook was het de bedoeling de aanbesteding voor regionale vervoerders aantrekkelijk te maken. Wij hebben geparticipeerd in diverse werkgroepen van gemeenten, regio’s en OV-bureau om de wensen, eisen en voorwaarden vanuit de verschillende regio’s zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en te vertalen naar het programma van eisen. Ook waren we verantwoordelijk voor het bewaken van de samenhang met de integrale OV-concessie stads- en streekvervoer. Het verkrijgen van draagvlak voor deze nieuwe vorm van aanbesteding was een belangrijk onderdeel van het werk: uiteindelijk hebben alle 36 gemeenten van in totaal 6 regio’s ingestemd met het op deze manier aanbesteden van hun WMO-vervoer en leerlingenvervoer in combinatie met het kleinschalig OV. De gunning was geheel op prijs omdat de kwaliteit zeer strikt was voorgeschreven.

De contracten voor het doelgroepenvervoer worden direct na beëindiging van de huidige contracten in het nieuwe contract ingebed. Het kleinschalig OV is al op 13 december 2009 van start gegaan. Onderdeel hiervan is de Servicebus en de LijnBelbus die iedere dag tussen 8 en 23 u vervoer op het platteland biedt.

Kijk voor meer informatie op www.ovbgd.nl of op www.ontdekhetov.nl