Vervoeradvies
u bent hier: home  » vervoeradvies  » projecten  » ovbgd 2009

Aanbesteding Stads- en streekvervoer Groningen – Drenthe

Samen met OV Netwerk hebben wij in 2008 en 2009 het OV-bureau Groningen Drenthe geadviseerd bij de aanbesteding van alle stads- en streekvervoer in Groningen-Drenthe. Een belangrijk aspect hierbij was de plaats van de ontwikkelrol. Uiteindelijk is gekozen voor een zogenaamde robuuste ontwikkelrelatie. Hierin trekken vervoerder en OV-bureau samen op bij de ontwikkeling van het vervoeraanbod, marketing en prijs. In de concessie zitten een aantal financiële prikkels zodat de vervoerder ook baat heeft bij de ontwikkeling. De opbrengstverantwoordelijkheid ligt bij de overheid. De vervoerder heeft daardoor geen opbrengstrisico. Om hem voldoende klantgericht te laten werken zijn er wel bonussen voor een goede en klantgerichte dienstverlening. Bij de gunning speelde het SMART-garanderen van kwaliteit een grote rol. Wij hebben, samen met OV-netwerk en ITS het gunningsproces begeleid en het gunningadvies geschreven. De betrekkelijke nieuwkomer Qbuzz scoorde hierbij het beste. Qbuzz rijdt alle ritten, ook versterkingsritten, met eigen, nieuwe, comfortabele en stille en ook zeer schone Mercedes Citaro bussen. De concessie voor enkele HOV-lijnen is gegund aan Arriva touring. Arriva heeft tegen gunning aan Qbuzz bezwaar gemaakt: er stond voor hen ook heel veel op het spel (omzet van 100 mln. per jaar), maar is door de rechter op alle punten, ook die waarbij een kwalitatieve beoordeling was toegepast, in het ongelijk gesteld.

De concessie is op 13 december 2009 ingegaan. Kijk voor meer informatie op www.ovbgd.nl of op
www.ontdekhetov.nl