Vervoeradvies
u bent hier: home  » vervoeradvies  » projecten  » waterbus
Aanbesteding Waterbus Drechtsteden en Dordrecht - Rotterdam

Begeleiding van de aanbesteding van de Waterbus in opdracht van de provincie Zuid Holland. Hiertoe hebben wij in 2008 een enquête gehouden onder de bestaande reizigers om het huidige reizigersprofiel in beeld te brengen. Verder hebben wij in 2009 diverse scenario’s voor de opzet van de dienstregeling en type schepen opgezet en doorgerekend om te kijken of de provinciale ambities haalbaar waren binnen het beschikbare budget. Dit heeft geleid tot aanpassing van het budget en een kleine bijstelling van de ambities. De scenario’s hebben bijgedragen aan het opzetten van een realistisch Programma van Eisen voor de aanbesteding van het nieuwe Waterbuscontract. Ook aan het PvE hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd. Kwaliteit en duurzaamheid waren bij de gunning belangrijke criteria. Als aanbestedingsvorm is gekozen voor de concurrentiegerichte dialoog. Hierbij is er ruimte om met inschrijvers van gedachten te wisselen over de concept-aanbieding voordat men een definitieve bieding doet. Dit model heeft goed gewerkt. Het nieuwe contract is gegund aan Aquabus Bv, een combinatie van rederij Doeksen en Arriva.

Voor meer informatie: kijk op www.denieuwewaterbus.nl